2021-07-26 08:40:29 Find the results of "

hf

" for you

HF – Wikipedia tiếng Việt

HF hay Hf có thể là: ... HAL HF-24 Marut: một máy bay tiêm kích-ném bom của Ấn Độ.

hf – Wiktionary tiếng Việt

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

Hf là gì, Nghĩa của từ Hf | Từ điển Anh - Việt - Rung.vn

Hf là gì: viết tắt, tần số cao ( high frequency) ... Trang chủ Từ điển Anh - Việt Hf.

HF là gì, Nghĩa của từ HF | Từ điển Viết tắt - Rung.vn

HF là gì: High Frequency - also H/F and h-f Hydrogen fluoride Have Fun Horizontal Flight Height Finder Hard Failure Hartree-Fock Heavy-fermion Human Factor Heart failure Hot Firing Heat of formation ...

Tần số cao – Wikipedia tiếng Việt

Tần số cao (HF) là tần số vô tuyến nằm trong khoảng 3 tới 30 MHz . Còn được gọi là băng tần decamet hay sóng decamet do bước sóng nằm trong khoảng 1 tới 10 decameter (10 tới 100 mét). Phía dưới HF là tần số ...

HF là gì? -định nghĩa HF | Viết tắt Finder

Kiểm tra trực tuyến cho những gì là HF, ý nghĩa của HF, và khác viết tắt, từ viết tắt, và từ đồng nghĩa.

Hf là gì, Nghĩa của từ Hf | Từ điển Việt - Anh - Rung.vn

Hf là gì: hafnium ... Phổ HF. ... hf spectrum. ... cast jointless flooring, cast-in-situ flooring, continuous flooring, seamless flooring.

HF men Dâm (@men_hf) | Twitter

You blocked @men_hf. ... Viewing Tweets won't unblock @men_hf.

Hydrogen fluoride - Wikipedia

HF Molar mass 20.006 g·mol −1 Appearance colourless gas or colourless liquid (below 19.5 °C) Density 1.15 g/L, gas (25 °C) 0.99 g/mL, liquid (19.5 °C) 1.663 g/mL, solid (–125 °C) Melting point −83.6 °C ...

HF (@hightfun94) | Twitter

The latest Tweets from HF (@hightfun94). Fun,Dâm,No Group, No pic,Hf. Hải Dương, Việt Nam